Göteborgs Buss får utökat förtroende av Hallandstrafiken

Efter avslutad upphandling står det nu klart att Göteborgs Buss, som är en del av
Samtrans och Nobina, får förnyat och utökat förtroende att utföra serviceresor åt
Hallandstrafiken från och med den 1 juli nästa år. Avtalet omfattar 54 fordon och är värt 222 miljoner kronor över avtalstiden på sex år.

Uppdraget innefattar färdtjänst, sjukresor, dagvårdsresor och omsorgsresor. Avtalet innebär höga krav på punktliga resor och goda kunskaper om resenärernas varierande behov. Resorna kommer att köras av förare som har olika former av omsorgsresor som sitt enda uppdrag. På så sätt kommer fler förare att bli specialister på den omsorgskrävande trafik som utförs.

Trafiken kommer till stor del att utföras med helt nya fordon. För att garantera en hög punktlighet kommer dessutom reservfordon att finnas tillgängliga under krävande tidpunkter.