Revision av Miljö och kvalitetssystem.

Vi har klarat recertifiering på Säker Grön Taxi (SGT) än en gång

Den  5/11 2021 hade vi en revision på SGT miljö och kvalitetsledningssystemet. Revisorn som är utsedd av Svenska Taxiförbundet var mycket nöjd med vårt engagemang och arbete inom miljö och kvalitet.
Efter en hel dags granskning är vi godkända för en ny period om två år.

75 SGT Göteborgs Buss AB 2021