Göteborgs Buss AB utbildar våra och även andra bolags förare.

Några av utbildningar som Göteborgs Buss AB erbjuder är:

Certifiering för Serviceresor inom Göteborgs stad färdtjänsten och Västtrafik.

Del A: Bemötande och service
Del B: Avtalskännedom
Del C: Specialfordon och Klass 4

HLR: Hjärt och lungräddning

Utbildningsdagar:

A och C-del

Datum:

 

Boka på 

B-del, utbildning, 1 dag, 8 timmar.

Datum:

 

Boka på 

 

Testdag:

 

Boka på 

 

För personer som har taxicertifikat och är intresserade av att börja arbeta på Göteborgs Buss AB. (Föranmälan)
Vi ser gärna att ni har med ett utdrag ur belastningsregistret när ni kommer till oss på testdagen.

Vill ni anmäla er eller har frågor kontakta oss på tel 031-654200