Göteborgs Buss AB verkar som en beställningscentral för specialfordon, buss- och taxitrafik. Vi har totalt 140 fordon och sysselsätter ca 180 personer. Företaget inriktar sig i huvudsak på färdtjänst, sjukresor, skol- och särskoleskjuts, men vi erbjuder även linje- och beställningstrafik, samt varm mattransport.

Företaget med inriktning på specialfordon

Bolaget bildades i april 2000 av Nils Olsson och Ewa Karlsson och har sedan dess ofta kallats för ”det omtänksamma företaget”. Detta för att vi brinner lite extra för att hjälpa de som annars skulle ha svårigheter med att åka kollektivt. Av företagets 90 fordon så är därför 70 av dessa specialanpassade för färdtjänst och sjuktransporter.

Ledord – omtanke, miljö, kvalitet och säkerhet

Våra ledord – omtanke, miljö, kvalitet och säkerhet har genomsyrat företaget redan sedan starten. Omtanken sträcker sig inte bara till kunden, utan även till de anställda. Och för att värna om miljön består fordonsflottan till 37% av miljöfordon enligt Göteborgs Stads definition. Dessa drivs av gas eller etanol.

Flera olika depåer

Vårt huvudkontor finns på centrala Hisingen i Göteborg men vi har även stationeringsdepåer i Lilla Edet, Härryda, Lerum och Kungälvs kommuner. Bolaget förfogar över en komplett anläggning med trafikledning, beställningscentral och fordonsverkstad.