Nobina och Samtrans har ingått avtal om att förvärva Telepass AB. Med förvärvet stärker vi vår position inom omsorgsresor och etablerar oss samtidigt även i södra Sverige.

2018 förvärvade Nobina, Samtrans, den ledande experten och aktören inom omsorgsresor i Stockholms län och med det breddade sin verksamhet och kunnande inom den särskilda kollektivtrafiken. Och vid årsskiftet förvärvade ju Samtrans även Göteborgs Buss. Genom förvärvet av Telepass fortsätter vi vår gemensamma resa och etableringen på marknaden i södra Sverige.

Samtrans och vår målsättning är att fortsätta utvecklas som marknadsledande på kvalitet inom omsorgsresor. Vi har sedan tidigare en stark närvaro i Stockholmsregionen genom Samtrans och i Västra Götaland genom Göteborgs Buss. Genom Telepass stärks och breddas möjligheterna för detta även i södra Sverige.

− Vi är glada över att välkomna Telepass och alla medarbetare till Nobina och Samtrans. Där vi gemensamt ser fram emot att fortsätta växa och utveckla verksamheten för både kunder och samhället. Tillsammans har vi goda möjligheter att fortsätta driva branschens utveckling inom både kvalitet och hållbarhet och på så vis växa i befintliga och nya affärer, säger Tomas Hansson, vd på Samtrans Omsorgsresor AB.

− Det känns bra att ha nått en överenskommelse med en stor och långsiktig aktör som Nobina och det långsiktiga utvecklings och kvalitetsarbete som drivs av Samtrans i branschen. Tillsammans med Samtrans och Göteborgs buss vill vi fortsätta utveckla den särskilda kollektivtrafiken i Sverige, säger Otto Svensson, vd och grundare av Telepass.

Telepass grundades 2008 och utför huvudsakligen persontransporter såsom färdtjänst, sjukresor, skolresor och skolskjuts på uppdrag av regioner och kommuner. Därutöver bedriver verksamheten beställningstrafik med buss under varumärket Sydbuss. Bolaget äger cirka 260 fordon och har 265 anställda och cirka 300 timanställda och underleverantörer. Huvudkontoret ligger i Kristianstad med driftsenheter i Ystad, Helsingborg, Vaggeryd, Sävsjö och Olofström. Företaget har en modern fordonsflotta med hög miljöprofil.

Telepass verksamhet kommer fortsätta att utvecklas vidare men som ett helägt dotterbolag (precis som Göteborgs buss) till Samtrans Omsorgsresor och en del av Nobina-koncernen.

Det här är riktigt roligt och vi har tillsammans med Samtrans och Telepass en spännande framtid!

Ha en fin dag!
VD Peter Olsson
Göteborgs Buss AB