Vi skriver till er med en uppdatering avseende det offentliga uppköpserbjudande som Basalt Infrastructure Partners lämnade den 13 december och som vi tidigare informerat om. En fråga där vi lovat att löpande återkomma med mer information så snart beslut fattats av aktieägarna eller när vi vet mer om processen.

Den initiala acceptfristen för Erbjudandet löpte ut den 14 januari 2022 men förlängdes till den 21 januari 2022 och i går offentliggjorde Basalt att Erbjudandet förklarats ovillkorat samt att Basalt kommer att fullfölja förvärvet av aktierna som har lämnats in i Erbjudandet.

Basalt har informerat styrelsen i Nobina att man kommer att påkalla ett tvångsinlösenförfarande beträffande återstående aktier i Nobina samt begärt att aktierna i Nobina ska avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Styrelsen har idag ansökt om avnotering från Nasdaq Stockholm och kommer att kalla till en extra bolagsstämma inom kort. Mer information om detta kommer att offentliggöras separat.

Vi kommer återkomma med mer information under den fortsatta processen, men för alla oss på Nobina, våra uppdragsgivare, trafikavtal, samarbetspartners, medarbetare eller ledning så innebär detta i praktiken ingen skillnad – utan fortsatt samma starka fokus på våra resenärer, leverans och våra uppdragsgivare.

Hälsningar

Peter Olsson, VD Göteborgs Buss AB

Magnus Rosén, koncernchef och vd på Nobina

Hello,

We are writing to you, with an update on the public take over bid that Basalt Infrastructure Partners announced on the 13th of December, which we informed you about earlier. We promised to continuously provide information throughout this process should there be any changes or when a decision has been made by the shareholders.

The initial acceptance period for the offer was extended until 21 January 2022 and yesterday, Basalt declared the offer unconditional, meaning Basalt will complete the acquisition of Nobina shares tendered in the offer.

Basalt has informed the board of directors of Nobina that Basalt will initiate a compulsory buy-out of the Nobina shares which have not been tendered in the Offer and requested that the shares in Nobina are delisted from Nasdaq Stockholm.

The board of directors of Nobina has today applied for delisting of the shares in Nobina from Nasdaq Stockholm and will convene an extraordinary general meeting within short. More information will be announced separately.

We will continuously provide information throughout this process, but for all of us at Nobina, our clients, traffic contracts, partners, employees, and management, this will essentially entail no change – we will maintain the same strong focus on our passengers, performance and our clients.

Sincerely

Peter Olsson, MD Göteborgs Buss AB

Magnus Rosén, CEO and President of Nobina