Göteborgs buss ska köra Flexlinjen- med 100 procent elfordon


Västtrafik som ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen och har på uppdrag av Göteborgs Stad och Mölndals stad genomfört upphandling av flexlinjetrafiken. Nu står det klart att det blir Göteborgs buss som tilldelas uppdraget på Hisingen och Angered i Göteborgs Stad med trafikstart i juni 2023. Nytt för avtalet är att trafiken kommer att köras med hundra procent elfordon.

Flexlinjerna är en del av kollektivtrafiken, där turen förbeställs av resenären och stannar på särskilda mötesplatser. Bussarna är tillgänglighetsanpassade med låggolv och plats för rullstol samt 15 sittplatser. Avtalet beräknas omsätta ca 160 MSEK över kontraktstid och sträcker sig sju år framåt, utan förlängningsoptioner.

  • Flexlinjen kommer att ha en viktig roll i mångas vardag och vi är extra glada över att vi nu kommer att kunna bidra till en ökad tillgänglighet för fler, säger Peter Olsson, Vd på Göteborgs buss.

Tilldelningen till Göteborgs buss avser 21 tursatta och 3 reservfordon, som drivs till
100 procent av el.

 

  • Vi ser nu fram emot att vara en del av utvecklingsresan mot elektrifierad och hållbar kollektivtrafik som kan komma fler till användning, avslutar Peter Olsson.