Miljö och kvalitet


Göteborgs Buss AB är certifierat enligt Säker Grön Taxi.
Säker Grön Taxi är ett kostnadseffektivt kvalitets- och miljöledningssystem utvecklat specifikt för taxi.

Säker Grön Taxi-certifikat

Transportsäkerhetspolicy
Klicka här för att läsa vår transportsäkerhetspolicy

Miljöpolicy
Klicka här för att läsa vår miljöpolicy

Transportkvalitetspolicy
Klicka här för att läsa vår transportkvalitetspolicy