Våra kunder


Vi jobbar med både kommuner, regioner, privata företag och föreningar. Här är några av våra kunder:

Lilla Edets kommun - Skolskjutsar

Göteborgs Stad - Färdtjänstresor, Varmmattransporter, Transporter daglig verksamhet, Skolskjutsar

Härryda kommun - Skolskjutsar

Lerums kommun - Skolskjutsar

Kungälvs kommun - Skolskjutsar

Bollebygds kommun - Skolskjutsar

Div. kommuner  - Riksfärdtjänst

Västtrafik AB - Färdtjänstresor, Sjukresor, Arbetsresor

GS Buss AB - Linjetrafik, Anropsstyrd linjetrafik

Idrottsföreningar - Idrottsresor, Cuptransporter, Busstransfers

Företag - Busstransporter, Busstransfers