Nobina och Samtrans har ingått avtal om att förvärva Göteborgs Buss AB. Med förvärvet får Göteborgs Buss en finansiellt stark ägare i ryggen.

Nobina är Nordens största kollektivtrafikföretag med över 11,000 anställda och verksamhet i hela Norden. Samtrans är ett helägt dotterbolag till Nobina och verksamt inom serviceresor i Stockholmsregionen. Samtrans har i sin verksamhet ca 700 fordon med förare och ytterligare ca 100 anställda på kontoret.

Samtrans och Göteborgs Buss gemensamma målsättning är att fortsätta utvecklas som marknadsledande på kvalitet inom omsorgsresor. Göteborgs Buss kommer att fortsätta som ett separat dotterbolag till Samtrans, och drivas separat från Samtrans.

− Vi är glada över att välkomna Göteborgs Buss och alla medarbetare till Nobina och Samtrans. Vi har stor respekt för det kunnande som Peter, Anders och Martin har och hur de under de senaste åren har lyckats växa Göteborgs Buss. Tillsammans har vi goda möjligheter att fortsätta driva branschens utveckling inom både kvalitet och hållbarhet och på så vis växa i befintliga och nya affärer, säger Tomas Hansson, vd på Samtrans Omsorgsresor AB.

− Det känns bra att ha nått en överenskommelse med en stor och långsiktig aktör som Nobina och det utvecklings och kvalitetsarbete som drivs av Samtrans i branschen. Vi ser också positivt på Nobina och Samtrans vilja att behålla Göteborgs Buss som ett eget dotterbolag i koncernen för att ta tillvara på Göteborgs Buss styrkor. Tillsammans med Samtrans vill vi fortsätta utveckla den särskilda kollektivtrafiken i Sverige, säger Peter Olsson, delägare på Göteborgs Buss.

Peter Olsson som är vd på Göteborgs Buss kommer att fortsätta som vd och rapportera direkt till Tomas Hansson. Martin fortsätter som ekonomichef.

Om någon har frågor eller funderingar kring förvärvet så kan Peter och Martin ge er mer information. Peter, Martin och Anders