Ägarförändring i Göteborgs Buss AB

Nils Olsson och Ewa Karlsson har verkat i Buss- och Taxibranschen sedan tidigt 70-tal och sedan mitten av 90-talet drivit verksamhet i egen regi.

Sedan år 2000 har de drivit bolaget Göteborgs Buss AB med många roliga och minnesvärda upplevelser och stunder, varvat med tunga och svåra beslut.

Verksamheten har sedan starten genomsyrats av att sätta kunder och personal i centrum för att värna bolagets identitet och själ. De senaste åren har varit tunga då verksamheten och branschen varit och är i kraftig förändring vilket också sätter spår i privatlivet när man som Nils och Ewa lever i och med verksamheten dygnet runt.

I skenet av ovan har Nils och Ewa under ett tag funderat över sitt ägarskap och entreprenörskap, ett antal större intressenter har också visat intresse av att ta över bolaget och verksamheten.

Nils och Ewa har istället själva valt att vända sig till en mindre aktör för att säkra bolagets familjekänsla och fortsatt trygg drift för kunder och personalens bästa – kontinuitet har varit ett ledord i beslutsgången.

Nils och Ewa kommer att fortsätta arbeta i verksamheten för att säkerställa kontinuiteten och skapa följsamhet i den fortsatta driften. De nya ägarna har säljarnas absoluta förtroende då både branscherfarenhet och kännedom om bolaget sedan många år borgar för detta.

Ett nytt ägarbolag har tagit över 100% av aktierna i Göteborgs Buss AB från tidigare ägaren Hima AB. Ägarbolaget ägs i sin tur av Anders Redmo, Martin Brandeby och Peter Olsson. Martin har varit Göteborgs Buss AB’s styrelseordförande sedan 2010, en roll som nu Anders tar över, Anders verkar daglidags inom avfallsbranschen där han driver egen verksamhet sedan många år. Peter har tidigare varit anställd som extern VD i bolaget, en roll han nu återtar.

Den nya ägaren ämnar fortsätta driva bolaget i samma anda som tidigare ägare samt vidarutveckla och utöka verksamheten inom bolagets fokusområden, samhällsbetalda transporter inom VG-län. Detta innebär att vara en kompetent och långsiktigt kvalitets- och miljömedveten partner och arbetsgivare samt söka nya affärer och samarbeten för tryggad sund tillväxt och lönsamhet.

 

Göteborg 2015-04-08

Nils Olsson    Ewa Karlsson      Anders Redmo      Peter Olsson      Martin Brandeby